środa, 16 maja 2012

Majowe spotkanie | May meetup

PL

Spotkanie pykonika w maju odbędzie się we czwartek 31.05.2012 o 18.30 w kawiarni "Cudowne Lata" przy ul. Garncarskiej 5 w Krakowie (mapka pod postem).

W programie spotkania mamy:

Analizatory Leksykalne w Pythonie z testowaniem
Adam Przybyła
Testowanie legacy kodu
Wiktor Kołodziej
Wprowadzenie do ekosystemu Hadoop
Michal Bachowski
reprezentujący DreamLab Onet.pl Sp. z o. o.

Tym razem formuła lightning talków ulega miłej modyfikacji. Anonimowy, jak na chwilę obecną, sponsor chętnie wręczy piwo każdemu prelegentowi.

Jak po każdym spotkaniu jeden z uczestników wyjdzie bogatszy o licencję na PyCharma od JetBrains.

EN

May meeting will be held on 31st of May 2012 at 18.30 in "Cudowne Lata" café (ul. Garncarska 5, Krakow, see map below).

W programie spotkania mamy:

Analizatory Leksykalne w Pythonie z testowaniem
(Parsers in Python with testing)
Adam Przybyła
Testowanie legacy kodu
(Legacy code testing)
Wiktor Kołodziej
Wprowadzenie do ekosystemu Hadoop
(Introduction to Hadoop ecosystem)
Michal Bachowski
representing DreamLab Onet.pl Sp. z o. o.

This time lightning talk formula will be slightly, nicely changed. Anonymous, for this moment, sponsor is willing to give beer to each speeker!

As after every meeting one of the participants will come out richer for a license to PyCharm from JetBrains.


Wyświetl większą mapę