środa, 28 listopada 2012

Grudniowe spotkanie | December meeting

PL

Gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie?

Miejsce już powinno być większości znane: siedziba HiddenData, Rynek Główny 17 w Krakowie.

Spotkanie zacznie się 13 grudnia 2012 o godzinie 17:30.

Z uwagi na charakter spotkania proszę uczestników o wcześniejszą rejestrację. Można jej dokonać pod adresem: http://www.pykonik-2012-12.evenea.pl/. Rejestracja zostanie otwarta 3 grudnia 2012 o godzinie 20:00.

Co na nim będzie?

Tym razem spotkanie będzie miało inną niż zazwyczaj formułę. W grudniu chciałbym zaprosić wszystkich do dyskusji. Żeby ją uatrakcyjnić proponuję przyjąć zasady Lean Coffee.

Ok, jaki jest przepis na Smukłą Kawę?

Przed spotkaniem każdy może podać temat na który chce rozmawiać. Tematy można zgłaszać przed spotkaniem w komentarzach oraz na facebooku, google plusie, twitterze (#pykonik) bądź grupie dyskusyjnej.

Na początku spotkania w drodze głosowania wyłonimy najciekawsze tematy.

Dyskusja będzie realizowana w poniższy sposób.

 1. Przez 10 minut rozmawiamy na temat, który zyskał najwyższy wynik w głosowaniu.
 2. Po upływie czasu w drodze głosowania ustalamy czy chcemy kontynuować dyskusję czy wolimy przejść do kolejnego tematu.

Aktualne propozycje tematów:

 • Jakie narzędzia powinny znaleźć się w arsenale każdego Pythonisty?
 • Czy programista Pythona nie musi trudzić się poznawaniem wzorców projektowych ponieważ większość z nich już znajduje się w samym języku?
EN

When and where?

The venue should be familiar to many: HiddenData headquaters, Rynek Główny 17, Kraków.

The meeting starts on 13th of December 2012 at 17:30.

Due to form of the meeting registration is required. You can sign in here: http://www.pykonik-2012-12.evenea.pl/. Registration will be open on 3rd of December at 20:00.

Ok, so what's that form?

This time I would like you to have a discussion. And I want you to enjoy it! I suggest Lean Coffee as a solution.

So what is the recipe for that Coffee?

Before the meeting everyone may suggest a topic that is interesing to one. You may put them in comment to this post and on our profile on facebook, google plus on twitter (#pykonik) or our mailing group.

At the begginig of the meeting we will vote for the topics.

Discussion will follow the rules:

 1. We have 10 minutes to discuss selected topic.
 2. After that we vote to decide if we want to stick to that topic for another round or we want next one.

Topic suggestions:

 • What should every Pythonista have in her/his toolbelt?
 • Should Python programmer care about design patterns? Or those that are included in the language are enough?

czwartek, 15 listopada 2012

Prezentacje z listopadowego spotkania | November meeting presentations

PL

Miło mi ogłosić, że dostępne są nagrania z ostatniego spotkania. W kolejności wygłaszania:

Specjalne Podziękowania należą się również Megi za fundowanie napojów i przekąsek jak również za streaming oraz HiddenData za udostępnienie siedziby i materiały video ze spotkania.

EN

After last Pykonik meeting I would like to thank speakers (in order of appearance):

Special thanks go to Megi for founding beverages and snacks and for streaming and HiddenData for letting us in to their office and recording the meeting on video.

FooBarCamp Kraków (December 7, 2012)

Come and join us the day before the Global Day of Coderetreat [1] to talk about... anything, really. Software engineering, coding, naming, process management, you name it - that's the beauty of an open space unconference [2]!

Read more about the event and register here [3]. Also, if you already have an interesting topic to share, let us know during the registration, and you'll get a discount [4]!

In order to seed the discussions, we will have a couple of short presentations (20 minutes) in the beginning, so if you have an idea for one, let us know at foobarcamp@sckrk.com.

 1. [1]: http://coderetreat.sckrk.com/
 2. [2]: http://www.youtube.com/watch?v=aD3S0wlbek0
 3. [3]: http://foobarcamp.sckrk.com/
 4. [4]: http://foobarcamp.sckrk.com/registration.html

czwartek, 8 listopada 2012

Streaming from 2012-11-08 meeting | Streaming ze spotkania 2012-11-08

EN

I am happy to announce that there will be streaming from todays meeting available at http://streaming.pykonik.org/.

PL

Miło mi poinformować, że z dzisiejszego spotkania pod adresem http://streaming.pykonik.org/ będzie dostępny streaming.