środa, 30 listopada 2011

Grudniowe spotkanie | December meetup

PL

Zapraszam na grudniowe spotkanie, które odbędzie się 7 grudnia 2011 (środa), o godzinie 19:00 w klubie Pauza, przy ulicy Floriańskiej 18 (podziemie) w Krakowie.

W programie mamy:

New in Django: Advanced Timezones Support
Tomka Paczkowskiego
The PyHole library. Python generic REST API client with no pre-configuration based on dynamic object oriented call/getattr interface
Krzysztofa Dorosza
GoogleGeoCode + Proxy - what is geocode, increasing limits, small django app
Leszka Piątka juniora

Oprócz tego, zgodnie z obowiązującą tradycją, lightning talki mile widziane. Podczas spotkania wyłonimy również nowego, szczęśliwego posiadacza licencji na PyCharma od JetBrains.

EN

I am happy to invite you to the next Pykonik meeting. It will be held in Pauza (at Floriańska 18, Cracow) on 7th of December 2011 at 19:00.

At the meeting we shall see:

New in Django: Advanced Timezones Support
by Tomek Paczkowski
The PyHole library. Python generic REST API client with no pre-configuration based on dynamic object oriented call/getattr interface
by Krzysztof Dorosz
GoogleGeoCode + Proxy - what is geocode, increasing limits, small django app
by Leszek Piątek junior

Traditionally lighting talks are warmly welcome and, also traditionally, one of PyCharm (by JetBrains) licenses will get an owner.

sobota, 19 listopada 2011

Po listopadowym spotkaniu | After November meeting

PL

Po pierwsze chciałbym podziękować Megi (z Teamu) za wspaniałe ciasto oraz Grześkowi, Lennartowi, Krzyśkowi za wygłoszenie lightning talków.

Po drugie na spotkaniu padło kilka propozycji. (Jeśli coś pominę to zapraszam do komentowania lub do udziału w dyskusji na naszej grupie). Oto rzeczy, które mogą zainteresować naszą społeczność:

django sprint day
Prace nad wydaniem 1.4 django przebiegają powoli. Czemu by nie zorganizować dnia kiedy wspólnymi siłami postaramy się rozwiązać kilka ticketów i przyśpieszyć wydanie narzędzia z którego wielu z nas korzysta?
inny sprint
Może ktoś zna inny projekt pythonowy, który potrzebuje wsparcia? Jeśli okaże się, że współudział w tak dużym i zaawansowanym projekcie jak django będzie na początek zbyt trudny to może dla rozgrzewki spróbujemy wspomóc inny projekt?
coding dojo
Temat, który przewinął się przez naszą grupę dyskusyjną. Zainteresowanych odsyłam do istniejącego wątku.

Jeśli masz chęć wziąć udział w którymś z powyższych wydarzeń lub masz inny ciekawy pomysł napisz tutaj: http://groups.google.com/group/pykonik.

P.S.
Żeby poznać rozwiązanie konkursu wejdź na http://docs.python.org/library/simplehttpserver.html i przejdź na sam dół strony.

EN

First of all I would like to thank Megi (from the Team) for delicious cake and Grzesiek, Lennart and Krzysiek for their lightning talks.

Secondly, during our last meeting we run into some nice ideas. If I ommit something feel free to comment this post or send an email to our group. These are those ideas:

django sprint day
Release date of django 1.4 is still unknown and, sadly, it doesn't seem to happen quickly. Why dont we try to help core developers and resolve some tickets. Many of us use this tool and it seems to be fun to involve in the process of it's creation.
some other sprint
If it turns out that deal with django sprint is too big for the begginig we may try to support some other open python project. Any suggestions?
coding dojo
This topic has been already discussed on our group. Those who are interested please visit this thread.

If you want to participate in any of above or have another idea please visit our group http://groups.google.com/group/pykonik and tell us about it.

P.S.
To learn what was the answer to the contest quiestion enter http://docs.python.org/library/simplehttpserver.html and scroll to the bottom.

środa, 9 listopada 2011

Kolejny listopadowy bonus | Yet another Novenber bonus

PL
Tym razem pozwolę sobie zacytować wiadomość otwierającą jeden z ostatnich wątków. Zainteresowanych zapraszam do wypowiadania się w wątku "Omnomnom" bądź do komentowania tego wpisu.
EN
This time i will only quote one of the latest messages posted on our discussion group. Those who are interested please comment this entry or involve in "Omnomnom" thread.
Ciasto!

Megi (z Teamu) zadeklarowała się dostarczyć na najbliższe Pykonikowe spotkanie brownie domowego wypieku :)

Musimy tylko wiedzieć tak mniej więcej, ilu osób możemy się spodziewać. Kochani organizatorzy, moglibyście napisać ze dwa słowa na oficjalnym blogasku? Nie chcemy robić konkurencyjnych zaproszeń, wolimy kierować wszystkich na stronę Pykonika.

(google images + brownie i powiedzcie że nie przyjdziecie ;P)

- - -

Cake!

Megi (from the Team) offered to bring some home-made brownies to the next Pykonik meetup :)

We'd only need an estimate of how many people are going to attend, so dear organisers, could you type up a brief note on the blog? We don't want any competing invitations and prefer to direct everybody to the Pykonik blog instead.

(search for brownie on google images and say you won't come with a straight face)

Pozdrawiam/Regards,
Grzesiek

poniedziałek, 31 października 2011

Konkurs | Contest

PL

Co można wygrać? licencję na PyCharma od JetBrains (dowiedz się więcej)

Jak wygrać?
Wystarczy rozwiązać poniższe zadanie.

Masz poprowadzić warsztaty dla krakowskiej społeczności pythonistów i potrzebujesz udostępnić uczestnikom kilkanaście plików. Wszyscy mają komputery podłączone do tej samej sieci i posiadają zainstalowane przeglądarki. Niestety nie ma dostępu do Internetu więc nie ściągną sobie plików z Twojej strony. Ty masz te pliki u siebie i masz też zainstalowanego Pythona.

Co zrobisz, żeby udostępnić uczestnikom te pliki i jak najszybciej zacząć warsztaty?

Spośród osób, które nadeślą działające rozwiązanie na najbliższym spotkaniu zostanie wylosowany zwycięzca.

Swoją propozycję należy wysłać na adres konkurs@pykonik.org do 12:00 17 listopada 2011.

EN

What can I win? PyCharm license from JetBrains (learn more)

How to win?
Simply solve below problem.

You are just about to conduct workshop for Cracow pythonistas. You want them to start with some files that you prepared earlier. All computers, yours and praticipants', are connected to the same network. There is one problem. There is no Internet! They are not able to download those files from your website. Fortunatelly you have all those files and Python on your computer. Participants have Internet browsers.

What do you do to share those files among participants and start workshop as quick as possible?

The winner will be drawn at the next meeting from the people who found solution that works.

Send your solution to konkurs@pykonik.org no later than 12:00 on 17th of November 2011.

sobota, 29 października 2011

Spotkanie listopadowe | November meetup

PL

Wychodząc naprzeciw sugestiom proponuję pykonikowi spotkanie społecznościowe. Przy piwku, luźna atmosfera, taka żeby sobie zwyczajnie pogadać.

Oprócz piwka proponuję lightning talka. Co to jest? Krótka prezentacja (5 - 7 minut). Nie musisz się do niej specjalnie przygotowywać. Może się okazać że wpadniecie przy Waszym stoliku na genialny pomysł. Chciałbym żebyście mieli możliwość podzielić się nim resztą. Postaram się zorganizować w tym celu mikrofon i rzutnik.

Kiedy? 17 listopada 2011, godzina 19:00
Gdzie? Klub Pauza, ul. Floriańska 18 (podziemie), Kraków

EN

There were suggestions that we should organize social meeting for pykonik. The meeting without long talks but with beer and chatting.

Beside having beer I would also suggest giving a chance to lightning talk. What is it? A short presentation (5 to 7 minutes). It does not have to be prepared in advance. You may come to great idea while chatting at your table. Do not hesitate and spread it among the others! The place will supply microphone and beamer.

When? on 17th of November 2011
Where? Klub Pauza, ul. Floriańska 18 (downstairs), Kraków

środa, 28 września 2011

[UPDATE] Październikowe spotkanie | October meetup

UWAGA
Z przyczyn technicznych spotkanie rozpocznie się 30 minut później. Zatem spotykamy się o godzinie 19:30 (5 października) w klubie el Sol przy Batorego 1.

ATTENTION
Due to technical reasons meetup will start 30 minutes later. That means we meet at 19:30 (on the 5th of Oct) at el Sol (Batorego 1 street).

Agenda [pl]


Na najbliższym spotkaniu będziemy mogli wysłuchać dwóch prezentacji:

Co można wycisnąć z django admina
Michał Jastrzębski
Strona administracyjna django jest często pokazywana, jako przykład mocy tego frameworka. Pozwala ona w błyskawicznym czasie uruchomić narzędzie do dodawania, usuwania oraz edycji rekordów w bazie danych. Panuje jednak mit, iż jakakolwiek edycja tej strony, która wykracza poza znane elementy, jest niezmiernie trudna. W tej prezentacji
postaram się pokazać, iż django admin to bardzo elastyczne narzędzie, które nie tylko nie ogranicza, ale wręcz ułatwia pracę z bazą danych. Pokażę, jak niewielkim kosztem można przekształcić stronę admina tak, by odpowiadała ona naszym wymaganiom.

Lisp - Programowalny język programowania
Jacek Złydach - Jestem studentem Informatyki Stosowanej (I rok II stopnia) na AGH i programuję od 10 lat, w tym od dwóch w Common Lispie.
Lisp, będąc drugą po Fortranie najstarszą rodziną języków wysokiego poziomu będących ciągle w użyciu, przez dziesiątki lat wyznaczał kierunki rozwoju programowania. Przez wielu krytykowany za składnię, przez innych wielbiony za moc i siłę wyrazu, Lisp stał się nieodłączną częścią historii informatyki. W prezentacji wyjaśnię, czym tak naprawdę jest Lisp, w czym jest podobny i czym różni się od Pythona, oraz dlaczego w dalszym ciągu warto go poznać. Pokażę, w jaki sposób cechy Lispu, w tym rzeczy, których po dziś dzień nie posiadają inne języki programowania, pozwalają na łatwiejsze tworzenie złożonych programów i rozwiązywanie skomplikowanych, nieprecyzyjnie określonych problemów.

Poza tymi prezentacjami mam nadzieję, że zostaną przedstawione skróty z ostatnich wydarzeń związanych z pythonem.

Agenda [en]


At the next meeting we will be able to hear two presentations:

What can you squeeze out of the django admin
Michał Jastrzębski
Django admin page is often shown as an example of power underlying this framework. It allows to add, delete and edit records in the database rapidly. There is a myth, however, that any customization of this page, that goes beyond generic elements, is extremely difficult. In this presentation I will try to show that the django admin is a very flexible tool that not only does not limit, but even makes it easier to work with the database. I'll show you how inexpensively you can transform the admin page so that it corresponds to your requirements.

Lisp - A programmable programming language
Jacek Złydach - I am a student of Applied Informatics (the first year of secondary education) at AGH University of Science and Technology. I have ten years programming experience including last two in Common Lisp.
Lisp being the second oldest family after Fortran in high-level languages that are still in use for decades marked the directions of development programming. Criticized by many for syntax, worshiped by others for strength and power of expression, Lisp became an integral part of the history of computing. The presentation will explain what Lisp really is, what makes it similar to Python, what differs them and why Lisp is still worth mastering. I will show how the features of Lisp, including things that to this day are unique to Lisp, make it easier to create complex programs, and solve complex, vaguely defined problems.


In addition to these presentations, hopefully there will be some shortcuts presented from recent events related to python.

wtorek, 27 września 2011

Prośba o rejestrację uczesników przed spotkaniem 5 października 2011 oraz mała agenda

Agenda jest mała ponieważ nie otrzymałem jeszcze oficjalnych tematów od naszych prelegentów. Zatem szykują nam się dwie duże prezentacje. Jedna będzie dotyczyła Django a w szczególności Admina. Druga natomiast będzie związana z Lispem. Tematy opublikuję jak tylko dostanę je od autorów.

Teraz zapraszam wszystkich chętnych do zarejestrowania się.


We haven't received yet the actual topics from our speakers, but
there are going to be two large presentations. One about Django (in
particular: the admin interface), the other about Lisp. The topics
will be published as soon as the speakers will provide them.

Registering with the form below will make it easier for us to
estimate number of attendants, and make sure there's enough room for
everybody.

poniedziałek, 26 września 2011

Październikowe spotkanie | October meetup

Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę, 5 października o godzinie 19:00 19:30 w klubie El Sol przy ul. Batorego 1. Plan prezentacji zostanie przedstawiony wkrótce.

Next meetup will take place on Wednesday October 5th at 19:00 19:30 in El Sol Club Latino, Batorego 1 street. Agenda will be published soon.


Wyświetl większą mapę

czwartek, 28 kwietnia 2011

Next meetup - Thursday May 12th

The next meetup will take place in a different than usual location: The coworking studio "Studio przy Lea", 2/2 Królewska street. The map below should explain everything.

Wyświetl większą mapę

We have a nice lineup of presentations:
  • Indispensable Lennart Regebro will give us a Short introduction to Plone.
  • Łukasz Zosiak will talk about Python in solid state physics
  • and Marcin Ciura will present his library for Exact numerical computations in Python.
The meetup starts on Thursday May 12th at an unusual time of 19:15. Hope to see you all there!

BTW. I just remembered we have a flickr account, so if anyone takes his/her camera, I will upload the pics there.

PS. Following the best tradition, a wrong date was published initally: just remember, it's Thursday May 12th!

czwartek, 17 marca 2011

Slides from the last meetup

It took a while, but the slides from our last meetup are available. There were three presentations, and every one has been published in a different form :)
  • "The towers of Babel" - as Lennart wrote: "Those slides are just pictures and not useful at all... [the] talk doesn't exist on video, unfortunately. I made it into blogposts"
  • "Class-based views in Django 1.3" - slides available on github
  • "Za co nie lubi Cię Twój hoster" - a talk in polish on how to make your hoster (un)happy. Slides on slideshare:
BTW: Dont miss Lennart's PyCon talk!

wtorek, 18 stycznia 2011

Next meeting on Wednesday, February 9th

The next Pykonik meeting will take place in Pauza Club - just like before (ul. Floriańska 18). We have three talks planned:
  • "The towers of Babel" by Lennart Regebro: On open source, patents, copyrights explained with steam engines, lolcats and rock'n'roll.
  • "Za co nie lubi Cię Twój hoster" by Grzegorz Nosek: The best ways to make your hosting provider hate you more than he already does (the talk is going to be in polish)
  • "Class-based views in Django 1.3" by Łukasz Rekucki: on the idea of class based views, ways of implementing it and design desicions taken in Django 1.3
The meeting will begin at 19:00.

EDIT: We previously informed about the meeting happening on Thursday, Feb 3rd. That was a mistake: the correct date is Wednesday, Feb 9th.

środa, 5 stycznia 2011

Next meeting preparations

The next meeting is going to happen around a month from now (no date nor venue settled yet). We started gathering feedback in the mailing list. If you have any suggestions/ideas, feel free to answer here.