środa, 28 września 2011

[UPDATE] Październikowe spotkanie | October meetup

UWAGA
Z przyczyn technicznych spotkanie rozpocznie się 30 minut później. Zatem spotykamy się o godzinie 19:30 (5 października) w klubie el Sol przy Batorego 1.

ATTENTION
Due to technical reasons meetup will start 30 minutes later. That means we meet at 19:30 (on the 5th of Oct) at el Sol (Batorego 1 street).

Agenda [pl]


Na najbliższym spotkaniu będziemy mogli wysłuchać dwóch prezentacji:

Co można wycisnąć z django admina
Michał Jastrzębski
Strona administracyjna django jest często pokazywana, jako przykład mocy tego frameworka. Pozwala ona w błyskawicznym czasie uruchomić narzędzie do dodawania, usuwania oraz edycji rekordów w bazie danych. Panuje jednak mit, iż jakakolwiek edycja tej strony, która wykracza poza znane elementy, jest niezmiernie trudna. W tej prezentacji
postaram się pokazać, iż django admin to bardzo elastyczne narzędzie, które nie tylko nie ogranicza, ale wręcz ułatwia pracę z bazą danych. Pokażę, jak niewielkim kosztem można przekształcić stronę admina tak, by odpowiadała ona naszym wymaganiom.

Lisp - Programowalny język programowania
Jacek Złydach - Jestem studentem Informatyki Stosowanej (I rok II stopnia) na AGH i programuję od 10 lat, w tym od dwóch w Common Lispie.
Lisp, będąc drugą po Fortranie najstarszą rodziną języków wysokiego poziomu będących ciągle w użyciu, przez dziesiątki lat wyznaczał kierunki rozwoju programowania. Przez wielu krytykowany za składnię, przez innych wielbiony za moc i siłę wyrazu, Lisp stał się nieodłączną częścią historii informatyki. W prezentacji wyjaśnię, czym tak naprawdę jest Lisp, w czym jest podobny i czym różni się od Pythona, oraz dlaczego w dalszym ciągu warto go poznać. Pokażę, w jaki sposób cechy Lispu, w tym rzeczy, których po dziś dzień nie posiadają inne języki programowania, pozwalają na łatwiejsze tworzenie złożonych programów i rozwiązywanie skomplikowanych, nieprecyzyjnie określonych problemów.

Poza tymi prezentacjami mam nadzieję, że zostaną przedstawione skróty z ostatnich wydarzeń związanych z pythonem.

Agenda [en]


At the next meeting we will be able to hear two presentations:

What can you squeeze out of the django admin
Michał Jastrzębski
Django admin page is often shown as an example of power underlying this framework. It allows to add, delete and edit records in the database rapidly. There is a myth, however, that any customization of this page, that goes beyond generic elements, is extremely difficult. In this presentation I will try to show that the django admin is a very flexible tool that not only does not limit, but even makes it easier to work with the database. I'll show you how inexpensively you can transform the admin page so that it corresponds to your requirements.

Lisp - A programmable programming language
Jacek Złydach - I am a student of Applied Informatics (the first year of secondary education) at AGH University of Science and Technology. I have ten years programming experience including last two in Common Lisp.
Lisp being the second oldest family after Fortran in high-level languages that are still in use for decades marked the directions of development programming. Criticized by many for syntax, worshiped by others for strength and power of expression, Lisp became an integral part of the history of computing. The presentation will explain what Lisp really is, what makes it similar to Python, what differs them and why Lisp is still worth mastering. I will show how the features of Lisp, including things that to this day are unique to Lisp, make it easier to create complex programs, and solve complex, vaguely defined problems.


In addition to these presentations, hopefully there will be some shortcuts presented from recent events related to python.

3 komentarze:

 1. Byłem pierwszy raz i pozytywnie zaskoczyła mnie frekwencja.
  Szkoda, że 'party place' takie małe i wycofałem się po 20 minutach wiszenia na pod ścianą. Może następnym razem 5zł za wejściówkę pomoże sfinansować lepszą salkę?

  OdpowiedzUsuń
 2. Szczerze przyznam że frekwencja była również dla mnie wielkim, pozytywnym zaskoczeniem. Postaram się o to żeby następnym razem wszystkim nam było wygodniej.

  OdpowiedzUsuń
 3. Kiedy i skąd będzie można pobrać prezentacje ze spotkania?

  OdpowiedzUsuń