poniedziałek, 8 października 2012

October meeting presentations | Prezentacje z październikowego spotkania

PL

Po ostatnim spotkaniu chciałem podziękować prelegentom (w kolejności występowania):

Specjalne Podziękowania należą się również Megi za wsparcie i niesamowite ciacha oraz HiddenData za udostępnienie siedziby i materiały video ze spotkania.

EN

After last Pykonik meeting I would like to thank speakers (in order of appearance):

Special thanks go to Megi for support and great cake and HiddenData for letting us in to their office and recording the meeting on video.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz