środa, 30 stycznia 2013

Materiały ze stycznowego spotkania | Janyary meeting media

PL

Po dużym opóźnieniu w końcu dostępne są materiały z ostatniego, styczniowego, spotkania.

Specjalne Podziękowania należą się również MegiTeamowi za fundowanie napojów i przekąsek jak również za streaming oraz HiddenData za udostępnienie siedziby i materiały video ze spotkania.

EN

With huge delay but fortunately videos and slides from out last, January, meeting are available at last.

Special thanks go to MegiTeam for founding beverages and snacks and for streaming and HiddenData for letting us in to their office and recording the meeting on video.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz