poniedziałek, 6 maja 2013

Majowe spotkanie | May meeting

PL

Kolejne spotkanie

Jak już zostało zapowiedziane w mediach społecznościowych kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 9 maja 2013 o godzinie 17.30.

Lokalizacja

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Hidden Data, przy Rynku Głównym 17 (wejście od ul. Brackiej lub przez pasaż Hetmański).

Agenda

Beyond millions of keys in memcached and redis [EN]
Krzysztof Dorosz
o efektywnym zarządzaniu pamięcią w memcached i redisie
Szybkie tworzenie aplikacji analizującej tekst za pomocą analizatora leksykalnego i pythona [PL]
Adam Przybyła
Zastosowanie TDD do szybkiego tworzenia analizatora leksykalnego. Z przykładami w Pythonie z Antlr3 i biblioteka unittest

Tradycyjnie po powyższych prezentacjach znajdzie się miejsce na lightning talki.

Sponsorzy

Sponsorem napojów i przekąsek będzie nasz gospodarz, Hidden Data. Licencję na PyCharma zapewnia JetBrains.

W HiddenData budujemy nowoczesne serwisy internetowe z najwyższej klasy responsywnym designem. Równocześnie rozwijamy produkt automatyzujący procesy zamawiania i obsługi klienta w dużych drukarniach cyfrowych.

Współpracujemy z klientami mającymi szerokie potrzeby i oczekującymi wysokiej jakości. Rekrutujemy najzdolniejszych i razem z nimi tworzymy niesamowite środowisko pracy - efektywne, motywujące i pełne pasji.

EN

Next meeting

As it was announced in our social media, next meeting will take place on 9th of May (Thursday). It will start at 17.30.

Venue

Traditionally Hidden Data supports their office as a venue. It is at Rynek Główny 17 (entrance either from Bracka street or through Pasaż Hetmański).

Agenda

Beyond millions of keys in memcached and redis [EN]
Krzysztof Dorosz
about effective management of memcached and redis internal storage
Fast development of text analyzer with lexical analysis and Python [PL]
Adam Przybyła
Application of TDD in rapid development of lexical analyzer with examples in Python using Antlr3 and unittest

Traditionally after those talks we will have time and space for lightning talks.

Sponsors

Our host, Hidden Data, will kindly sponsor our beverages and snacks. PyCharm license is supported by JetBrains.

In HiddenData we specialize in building modest internet portals with highest class responsive web design. Simultaneously we develop product which secures new customers and automates processes in digital printing offices.

We cooperate with customers who have wide-ranging needs and demand high-quality solutions. We recruit the most talented people and together we create an exceptional work environment – effective, motivating and full of passion.

1 komentarz:

  1. My today pykonik presentation "Beyond millions of keys in memcached and redis" - http://goo.gl/JVfs1

    OdpowiedzUsuń